Year 2018-2019

Maneet Kaur
98.2%

Atishi Yadav
97.5%

Simran Singh
97.2%

Nikita
97%

Mahesh Kumar Singh
96.8%

Aman Shrivastava
96.8%

Apoorva Singh
96.5%

Sagar Chaudhary
95.5

Vishak Prakash
95.5%

Aman Kumar Yadav
95%
Year 2017-2018
Year 2016-2017
Year 2015-2016
Year 2014-2015
Old Toppers
View All